Szabályzatok

 • A lőtéren B, C és D kategóriába tartozó kiskaliberű pisztolyokkal és puskákkal, nagykaliberű pisztolyokkal, sörétes fegyverrel (sörétátmérő maximum 2,5 mm átmérőjű töltőtömeg maximum 32g), valamint 9mm Luger, 223 Remington, illetve 7,62/39 mm kaliberjelű géppisztolyokkal, gépkarabélyokkal, öntöltő (egyes lövés) üzemmódban való lövészetet lehet végrehajtani.
 • A 9mm Luger és 7,62×39 mm kaliberjelű lőszerek lövedékei nem tartalmazhatnak acél (vas) magot.
 • A lőtéren 10 lőállás használható.
 • Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
 • A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lővezető) utasításait kötelesek betartani.
 • Lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenőcsövű lőfegyvert megtörve) ürített állapotban szabad bevinni.
 • Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani vagy tokban. Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos.
 • A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.
 • Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő golyófogóba szabad lőni.
 • Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek.
 • Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni.
 • Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 • A lőállások elé menni csak lövészetvezető előzetes engedélyével szabad.
 • A jelzőállásban kizárólag a lövészetvezető által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
 • A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni.
 • A jelzőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésre szabad kijönni, a lőfegyvert vagy lőszert a célhoz kivinni tilos!
 • A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet.
 • A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből.
 • A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.
 • Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani.
 • A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőr-kapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
 • Az elhasznált lőszer mennyiségéről kimutatást kell vezetni.
 • A lőtér koronglövő pályáin kizárólag sport, illetve vadász jellegű, B, C, és D kategóriájú sörétes lőfegyverrel, illetve muzeális sörétes fegyverrel folytatható lövészet.
 • A használt sörét átmérője maximum 2,5 mm lehet.
 • A lőtéren a három koronglövő pályán összesen 16 lőállás használható.
 • A lövészet ideje alatt a lőtér veszélyességi területének határán piros zászlót (bóját) kell elhelyezni.
 • Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani
 • A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.
 • Lőtérre lőfegyvert csak ürített állapotban szabad bevinni.
 • Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (fegyvertámlán, asztalon) szabad tartani Lőfegyvert, lőszert illetéktelen személynek átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
 • A lőállásban csak a lövök és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.
 • Lőtéren kizárólag a dobott korongra, illetve a kihelyezett célanyagra (pisztoly lövészet) lehet lövéseket leadni.
 • Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos!
 • Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek.
 • Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 • A lőállások elé menni csak a lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
 • A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni, a lőállásokat csak a kijelölt úton lehet megközelíteni.
 • A lőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad kijönni, a töltött lőfegyvert vagy lőszert a lőállásból kivinni tilos!
 • A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet.
 • A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.
 • Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőr-kapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.